Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) fevver.sk

ČLÁNOK I.

Vymedzenie pojmov:

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Pro Vision, s.r.o., so sídlom Rozkvet 2079/172,  01701 Považská Bystrica.
Predávajúcim je Pro Vision, s.r.o., so sídlom Rozkvet 2079/172,  01701 Považská Bystrica.
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Pro Vision, s.r.o., so sídlom Rozkvet 2079/172,  01701 Považská Bystrica.
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

ČLÁNOK II.
Cena:
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH .
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.